Oppdatert terrortrusselvurdering: Trusselen fra ekstrem islamisme er ikke lenger skjerpet

17. JUN 2021 Dafina Shala Pressemeldinger

Trusselen fra ekstrem islamisme er ikke lenger skjerpet. Terrortrusselen i Norge er fortsatt MODERAT.

PST vurderer det fremdeles som MULIG at ekstreme islamister så vel som høyreekstreme, vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i løpet av de nærmeste 18 månedene. 

Trusselen er imidlertid noe endret sammenlignet med den skjerpede situasjonen vi har vært i siden sist høst. Dette skyldes både at det er mindre fokus på krenkelser av islam i Europa og at islamkritikere i Norge opptrer mindre provoserende enn de en stund hadde intensjon om. I tillegg er det for tiden lite aktivitet i ekstreme islamistiske miljøer i Norge. 

PST vurderer imidlertid det fortsatt dit at handlinger som oppleves som krenkelser av islam vil være en sentral drivkraft i trusselbildet her i landet. Dette betyr at dagens situasjon kan endres raskt. I tillegg ser vi at spørsmål knyttet til vestlig innblanding i muslimske land fremdeles gir grobunn for radikalisering i Norge.

Et eventuelt ekstremt islamistisk terrorangrep i Norge vil mest sannsynlig ramme et folkerikt sivilt mål med lavt sikringsnivå eller et symbolmål. De mest aktuelle symbolmålene omfatter islamkritikere og personer som assosieres med hån av islam, samt uniformert politi- og forsvarspersonell i det offentlige rom. Kirker, synagoger og relaterte forsamlingssteder er også aktuelle symbolmål.

Les mer om terrortrusselnivåene her

Vis alle