Håndteringen av den tragiske hendelsen på Kongsberg skal evalueres

15. OKT 2021 PST Pressemeldinger

Det blir en felles evaluering av politiets og PSTs håndtering av saken.

 - Beslutningen om at det skal gjøres en gjennomgang av politiets oppgaveløsning, i tillegg til den forutgående tipshåndtering samt informasjonsutveksling mellom politiet og PST, er tatt i samråd mellom PST og Politidirektoratet (POD), sier politidirektør Benedicte Bjørnland og sjef PST Hans Sverre Sjøvold.

Sør Øst politidistrikt har allerede signalisert at en slik gjennomgang er naturlig og ønsket. Sør-Øst politidistrikt har i tillegg varslet Spesialenheten for politisaker, som på selvstendig og uavhengig grunnlag vil vurdere en eventuell etterforskning av politiets hendelseshåndtering.

Selve innretningen på gjennomgangen, vil vi måtte komme tilbake til i løpet av en til to ukers tid, sier Bjørnland og Sjøvold. Vi er imidlertid opptatt av å komme raskt i gang, og at gjennomgangen er målrettet og effektiv. Gitt alvoret i saken, er det svært viktig at læringspunkt og eventuelle svakheter og feil identifiseres raskt for å kunne iverksette tiltak umiddelbart. Ved å evaluere sammen tror vi at læringseffekten vil bli enda større, avslutter begge.

Vis alle