Slik tipser du PST

Politiets sikkerhetstjeneste håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Her kan du lese hvordan du kan tipse oss om informasjon som er relevant for vårt oppdrag.

Hvilke straffbare forhold Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal forebygge og etterforske fremgår av politiloven § 17b.

PST skal blant annet forebygge og etterforske følgende straffbare handlinger som kan true rikets sikkerhet; ulovlig etterretningsvirksomhet, sabotasje og politisk motivert vold, terror, trusler mot myndighetspersoner og hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Vi er avhengig av god kontakt med befolkningen, og det er lav terskel for å ta kontakt med PST om du har relevante tips.

Står det om liv og helse og du har behov for akutt hjelp skal du ringe 112.

For å tipse oss kan du benytte vår tipsportal. Den finner du her:

https://www.pst.no/tips-oss/

Du kan også ringe oss på telefon 23 30 50 00.

PST har pressevakt 24 timer i døgnet. For presse ringer du 23 30 50 00. 

Du kan også sende e-post til en av våre pressevakter:

Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør: thu@pst.politiet.no

Martin Bernsen, seniorrådgiver: mbe@pst.politiet.no

Eirik Veum, seniorrådgiver: eive@pst.politiet.no

Vi håndterer ikke enkeltsaker på våre sosiale medier som Facebook og Instagram. Har du et tips du mener er relevant for PST, benytt tipsportalen eller ring oss.