Les veileder PST, POD og NSM: Råd mot terrorhandlinger

16. JUL 2021 Dafina Shala Artikler

PST har sammen med Politidirektoratet (POD) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) laget en ny, forenklet veileder som gir råd for å beskytte seg mot terror og andre alvorlige hendelser som kan true liv og helse.

Rådene i veilederen er rettet mot ulike grupper som kan være utsatt og som ikke nødvendigvis har kunnskap om sikkerhets- og beredskapsarbeid. Vi har også oversatt veilederen til engelsk.

Veilederen, som også er tilgjengelig på politiet.no og nsm.no, er laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartmentet. 

Vis alle