Trusselvurdering Folkesamlinger og arrangementer i 2024

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har utarbeidet trusselvurderingen Folkesamlinger og arrangementer i 2024

Publisert 25. mar 2024

Headerbilde tilhørende artikkel

Denne trusselvurderingen kan være av interesse for offentligheten og ulike aktører som ikke har tilgang til graderte rapporter. PST vil derfor gi en ugradert oppsummering av trusselvurderingen. Vi viser for øvrig til PSTs nasjonale trusselvurdering for 2024 (NTV)