Årsregnskap og revisjonsberetning 2022

19. OKT 2023 PST Rapporter

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning 2022 publiseres etter krav fra Finansdepartementet til statlige forvaltningsorgan i rundskriv R-115. 

 

 

 

Årsrapporten til PST er gradert. Vi offentliggjør i midlertid en ugradert versjon av årsregnskapet for å imøtekomme kravene til Finansdepartementet. 
Se ugradert versjon av PSTs årsregnskap og revisjonsberetning for 2022 ved å klikke på linkene under: 

Årsregnskap 2022

Noter til åreregnskapet 2022

Riksrevisjonens beretning inkl følgebrev 

Vis alle