PSTs årsregnskap for 2019

13. JUL 2021 Dafina Shala Rapporter

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning 2019 publiseres etter krav fra Finansdepartementet til statlige forvaltningsorganer i rundskriv R115. 

Årsrapporten til PST er gradert. Vi offentliggjør imidlertid en ugradert versjon av årsregnskapet etterskuddsvis hvert år, for å møte kravene til Finansdepartementet. Se ugradert versjon av PSTs årsregnskap og revisjonsberetning for 2019 ved å klikke på linkene under:

 

Vis alle