PSTs årsregnskap for 2018

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning publiseres etter krav fra Finansdepartementets til statlige forvaltningsorganer i rundskriv R115.

18. jun 2019


Assessment of the risk that non-profit organisations could finance terrorism

PST has been tasked by the Ministry of Justice and Public Security to prepare an

assessment of the risk that the voluntary sector could be used to finance terrorism.

You can find and download the report below.

31. mai 2019


PST report on right-wing extremism in Norway

In the autumn of 2016, PST published a report on the background of extreme islamists in Norway before they became radicalised. PST has now prepared a similar report on individuals connected to the extreme right-wing scene in Norway.

10. apr 2019


PST-rapport om høyreekstreme i Norge

Høsten 2016 publiserte PST en rapport om bakgrunnen til ekstreme islamister før de ble radikalisert. Nå har PST laget en tilsvarende rapport om personer som er knyttet til det høyreekstreme miljøet i Norge.

13. mar 2019


Temarapport: Risiko for at frivillig sektor kan finansiere terrorisme

PST har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skrevet en temarapport der risikoen for at den frivillige sektoren kan brukes til å finansiere terror vurderes. 

Les hele temarapporten: Risiko for at frivillig sektor kan finansiere terrorisme her. 

14. feb 2019


PSTs årsregnskap for 2017

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning publiseres etter krav fra Finansdepartementets til statlige forvaltningsorganer i rundskriv R115.

14. jun 2018